Om Oss

Bolaget Ansgar bildades år 1975 med hemort Mariehamn.  

Samtidigt som bolaget fick ny ägarstruktur år 2011 fick bolaget också ny hemort, Kumlinge, med tanken ”skall vi verka i skärgården, skall vi också bo i skärgården” där vi idag är en av de största arbetsgivarna.

Ansgar Ab ägs av Rederiaktiebolaget Gustaf Erikson och Finlands Skärgårdsrederi Ab. 

Verksamheter

Ansgar AB erbjuder och utför tjänster inom passagerartrafik i främst den Åländska skärgården. Bolaget har bedrivit denna typ av trafik sedan sent 90-tal.

Utöver färjetrafiken bedriver vi egen varvsverksamhet i Mariehamn. Vid varvet (slipen) erbjuds torrsättning och reparationsarbeten för alla typer av mindre flytetyg såsom mindre lastfartyg, passagerarfärjor, bogserbåtar och pråmar.

Vi ser nyttan och behovet av långvariga relationer, vi arbetar målmedvetet med ansvar, miljö, kundservice och lönsamhet för att klara av framtida krav och utmaningar, samt fortsättningsvis kunna erbjuda arbetsplatser och serva skärgården på bästa vis.