Alfågeln

Norra Linjen trafikeras med färjan m/s Alfågeln.

Hamnarna längs Norra linjen är Hummelvik-Enklinge-Kumlinge-Lappo och Torsholma.

Hummelvik ligger i Vårdö kommun (www.vardo.ax). Vårdö har 430 invånare (2017) och har en landyta på 101,73 km². 

Hamnarna Enklinge och Kumlinge finns i Kumlinge kommun (www.kumlinge.ax) som är en ort belägen mitt i den nordost-åländska skärgården. Befolkningsantalet är 314 invånare (2017) och har en yta på 99,09 km².

Lappo och Torsholma ligger i Brändö kommun (www.brando.ax). Brändö består av en grupp öar som ligger ytterst i det nordöstra hörnet av Åland. Brändö har ca. 452 invånare (2017) och har en yta på 1 643,06 km².

Via Brändö kan man även åka vidare till finska fastlandet via Åva-Osnäs.